دکتر میرعابدینی : ایرانیان از واژه های تحمیلی استقبال نمی کنند
دکتر سید ابوطالب میرعابدینی - محقق و استاد ادبیات دانشگاه آزاد دانشگاه تهران ، گفت : قدیمی ترین تصنیف های فارسی به زبان عوام و از سوی افراد ساده و بی سواد سروده شده و " ادبیات پربار " امروز را شکل داده اند .
 


این محقق و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بیان این مطلب افزود : تفکیک ادبیات عامه ازادبیات فاخربسیار سخت است . آنچه شاعران بیان می کنند برگرفته از زبان و اندیشه دیگران است و زبان شاعران را نباید جدا از اقشار مختلف جامعه بدانیم .

دکتر سید ابوطالب میرعابدینی ادامه داد : ادبیات عامه نزدیکی گفتار مکتوب و شفاهی است و اولین رویکرد به ادب عامیانه در نزد محققان از دوران مشروطه آغاز شد . بیداری و آزادی خواهی مردم ایران به زبان آنها تشخص و والایی بخشید که این امر مولود انقلاب های اجتماعی و مردمی در تاریخ ایران بوده است .

این محقق ادبی خاطرنشان کرد : پرداختن به زبان عوام در ادبیات به معنای ارزش گذاشتن به اندیشه و گفتار عوام است و از بین رفتن طبقات اجتماعی و سیاسی را نوید می دهد . در طول تاریخ ایران شاهان با تفکیک طبقاتی میان خود و اقشار مختلف جامعه برای خود زبان و گفتاری ممتاز قایل می شدند .

میرعابدینی تصریح کرد : چنین رویکردی ازسوی آنها موجب ارزشگذاری خاصی از سوی ادبا نسبت به زبان و ادبیات می شد ، به گونه ای که درنظر بزرگان ادبیات کلامی دارای فصاحت بود که در آن از واژه های غیر معمول و بالاتر از درک و اندیشه عوام استفاده می شد .

وی اضافه کرد : زبان هر فرد گویای شخصیت و اندیشه او است و هنگامی که از زبان و گویش های مختلف در ادبیات استفاده شود به صاحبان آنها شخصیت داده شده است . وجود زبان رسمی زبان های عامه را در جامعه تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین واژه های مردمی که از تلفظ ثقیلی برخوردار است جای خود را به کلمات آسان تر می دهد .

میرعابدینی تاکید کرد : اولین کسی که در دوران مشروطه میان زبان مردم و زبان فخیم ادبا ارتباط ایجاد کرد علی اکبر دهخدا بود که اعتقاد داشت برای بیداری فرهنگی ایرانیان باید به زبان خود آنها سخن بگوییم . رساله " چرند و پرند " وی در میان اقشار مختلف جامعه که از گروه کم سوادان و عوام تشکیل می شدند موجب انقلاب فکری عظیمی شد .

این استاد ادبیات ادامه داد : جامعه آزاد با فخامت میانه ای ندارد زیرا قایل شدن فخامت برای زبان ادیبانه آنرا در حصار قرار می دهد . پس از دهخدا محمد علی جمال زاده با تالیف " سرو ته یک کرباس " و " فارسی شکر است " اهمیت زبان و ادبیات عامه را خاطرنشان کرد .

وی یادآور شد : صادق هدایت ، جلال آل احمد ، سیمین دانشور و دیگران با نگارش داستانهایی به زبان ساده و مردمی در این راه گام برداشتند . زبان بیان کننده هویت فرهنگی است و مردم عام بهترین معمارهای زبان و فرهنگ خود هستند به گونه ای که ایرانیان هر ساله چهار هزار واژه جدید می سازند .

میرعابدینی خاطرنشان کرد : در برخورد فرهنگ ها  واژه ها با تغییر هایی روبرو می شوند و هیچ سازمان رسمی نمی تواند واژه ای را به مردم تحمیل کند . فرهنگستان زبان فارسی می تواند میان زبان تراش خورده و زبان مردم عامه رابطه ملایمی را برقرار کند .

وی ادامه داد : نباید فراموش کنیم که زبان فارسی به اندازه ای گسترده است که به راحتی واژه های تازه را در خود ذوب می کند به عنوان مثال زبان فارسی در مقابل زبان عربی که از قدرت سیاسی و دینی بسیاری برخوردار بود با ساختن افعال ترکیبی هویت خود را حفظ کرد .

این محقق اضافه کرد : به عنوان نمونه کلمه رشد یک کلمه عربی است که ایرانیان با ساختن افعال ترکیبی چون رشد کردن و رشد دادن یعنی قرار دادن واژه های فارسی کردن و بودن در کنار آن واژه رشد را در اختیار گرفته اند . این مساله در زبانهای دیگر این اتفاق می افتد .

میرعابدینی توضیح داد : واژه چنگ را عرب ها از ایرانیان اخذ کردند و آن را به شنج مبدل کرده ودرباب تفعل از آن تشنج را ساختند و ایرانیان از تشنج در معنایی کاملا جدا از چنگ که یک آلت موسیقی است استفاده می کنند . هر زبان چنان موجودیتی دارد که واژه ها را به خوبی در خود حل می کند و با جابجا کردن حروف ، خود را غنی می کند .

وی ادامه داد : فرهنگستان می تواند تنها پیشنهاد دهنده واژگان فارسی در مقابل کلمات وارداتی باشد زیرا ایرانیان از واژه های تحمیلی استقبال نمی کنند . آوا و تارهای صوتی ، اقلیم ، تجارب ، موسیقی و ساخت در تغییرکلمه ها تاثیر دارند واژه  پیشنهاد شده از سوی فرهنگستان اگر پیش ازمانوس شدن عوام با واژه های خارجی به گونه ای که با موسیقی شنیداری مردم هماهنگ باشد و از هجاهای کمی برخوردار باشد و نرم آوا باشد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .

دکتر سید ابوطالب میرعابدینی - استاد ادبیات فارسی ، خاطرنشان کرد : در صورتی که به مردم فرصت اندیشه داده شود خود بهترین معماران زبان خواهند بود : ای برادر تو همه اندیشه ای / مابقی خود استخوان و ریشه ای .

منبع : http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=332326
+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۵ساعت 1:9 توسط ح.م.سروستاني |